Helgad Födelsevärnare, Stockholm 2022 

Helgad: ceremoniell, rituell, invigd, initierad
Födsel: av nytt liv och nya identiteter
Värnare: hjälpare, någon som bistår och bryr sig om, vårdare, försvarare, beskyddare

Vi kallar dig barnmorska, eller utbildad doula som vill kliva in i rollen som värnare av det heliga födandet. 

Helig: från fornsvenskan, helagher, heligher, hälig, med betydelsen 'okränkbar', 'fridlyst, 'som ej får skadas', i modern betydelse 'som anses stå i nära förbindelse med det gudomliga.

 

Vi bjuder in dig som vill bistå och guida kvinnor (och partners) tillbaka till deras inneboende, men ofta bortglömda, eller nedtryckta visdom och intuition. Vi välkomnar dig som vill hedra och lyfta moderns heliga skapelsekraft; den gudomliga urkraften som tar sig uttryck genom kvinnan och den omvälvande process som leder fram till nytt liv. 

 

Vill du återkalla det som gått förlorat och återuppväcka det som fallit i glömska - inom dig själv och inom den kultur som omger födandet i vårt samhälle? Detta är för dig som vill utforska innebörden av att föda från ett djupare perspektiv och bredda de sammanhang där födandet ses hör hemma. För dig som vill lyfta det ut ur institutionernas hårda grepp och in i den stora moderns famn;  till jorden med dess växter, källor, träd och berg och årstidernas växling och rytm. 

 

Vill du skapa plats för- och stödja blivande föräldrar över livets (och dödens) tröskel, genom ceremonier och ritualer som fokuserar på själslig och känslomässig omvårdnad och den djupa transformation som dessa skeenden i livet är? 

Ser du samband mellan hur vi behandlar moder jord och blivande mödrar på denna jord? Vill du höja båda till deras rättmätiga plats och hedra dem så som sig bör? Vill du rikta din uppmärksamhet till jordens cykler, element och energier och utforska sambanden mellan dessa och fertilitet, graviditet och födande? Anser du liksom vi, att detta är viktigt inte bara för individuella familjer, utan även för framtida generationer och jordens framtid?
 

Under ett helt år får du utforska och fördjupa dig inom olika teman tillsammans med oss, genom ceremoni, åkallan, bön, sång, rörelse, poesi, praktiska övningar, kreativa aktiviteter och skapande, naturupplevelser, samt korta föreläsningar. 

Exempel på ämnen som vi kommer beröra är:
Fertilitet och infertilitet, befruktning, bäckenet och de kvinnliga könsorganen, naturens rytmer och cyklicitet och hur det återspeglas inom oss, förmödrars inflytande, tröskeln mellan liv och död och gränslandet däremellan, graviditetsförlust och avbruten graviditet, arketyper, gudinnor, myter och sagor, magi, initiering i moderskapet och bebisens perspektiv.

Vi kommer lyfta betydelsen av ceremoni och ritualer idag, hur de kan användas, utformas och anpassas osv. Du kommer samla på dig resurser och material, idéer och inspiration som du kan använda och utveckla på det sätt som passar just dig och ditt nuvarande/framtida arbete. Efter årets slut kommer du ha skapat din egen personliga relation till de olika ämnena och du kommer ha förmågan att skapa och föda fram dina egna ceremonier och ritualer för enskilda individer och grupper. 

Upplägget är inkluderande och passar både dig som känner dig kallad men ny i dessa sammanhang, liksom dig som är erfaren men vill utveckla och fördjupa och vara del av en grupp som stödjer och lär av varandra. 

Vi möts inomhus och utomhus i Stockholmstrakten under åtta helger i nära anslutning till årshjulets högtider 2022:

5-6 februari, Imbolc Brighid
19-20 mars, Vårdagjämning
30 april-1 maj, Beltane Valborg
18-19 juni, Sommarsolstånd Midsommar Litha
30-31 juli, Skördefest
17-18 sept, Höstdagjämning
29-30 oktober, Allhelgona, Samhain
17-18 december, Vintersolstånd, Midvinter

Utöver detta tillkommer uppgifter att utföra efter och inför varje möte. 

Investering: 28 000 kr (ink. 25% moms), på avbetalning (se nedan)
Bokningsavgift: 3 000 kr (ej återbetalningsbar)
Resterande summa betalas under 10 månader x 2 500 kr (mars-december 2021)

Är du intresserad av att vara en del av detta? Skicka då ett meddelande till email.livmoder@gmail.com där du berättar lite om dig själv.
Om du inte är barnmorska, eller utbildad doula men känner att detta är för dig, tveka inte att kontakta oss.

Vi som har den stora äran att tillsammans leda och guida er under året är Kristina Turner och Susannah Rickman.

 

Kristina Turner är författare och födelseaktivist och står bakom flera initiativ som värnar det friska födandet, bland annat Föda lugnt, Own Your Birth och Braïdo Organics. Hon är utbildad Sacred Birthkeeper vid Glastonbury gudinnetempel och certifierad Röda Tältet-cirkelledare.

www.urbangoddess.se

www.ownyourbirth.se

www.braidoorganics.se

 

Susannah är doula och osteopat med fokus på kvinnohälsa och graviditet/postpartum. Susannah utbildar doulor och håller regelbundet i ceremonier och cirklar för kvinnor, gravida och nyblivna mammor.

www.liv-moder.com

www.blidoula.nu 

© 2018 LivModer, Susannah Rickman | All Rights Reserved​. Photos (with a few exceptions), by Maria Niklasson, LivModer Illustration and Logo by Josephine Klerks